درباره ما

درباره ما2019-09-11T12:02:12+04:30

طراحان سیستم در سال 89 در شهر تهران با هدف تولید نرم افزار و فروش سخت افزار، همچنین راه اندازی شبکه، راه اندازی شد. پس از مدت یک سال با ورود به دوره های آکادمیک در مقاطع عالی متوقف و مجدد در سال 97 در شهر سبزوار در بخش های طراحی سایت، SEO ،شبکه، امنیت شبکه، CRM،ERP، تولید نرم افزار و اپلیکیشن احیا گردید، امید داریم بتوانیم در سالهای آتی به محصولات خود افزوده و در بخش های دیگر IT دستاوردی را عرضه نماییم.